Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čl. Postavení Jebačky a etický kodex hráče Jebačky

 

     Jebačka je více společenské setkání nežli sportovní klání. Jejím hlavním a jediným smyslem je společná ZÁBAVA ! Nikoliv konfrontace !

 

     Každý vyspělý hráč především vnímá děj Jebačky, který se odehrává na stole s každým odhozem, sejmutím karet a glosováním hráčů, než pouze seřazováním vlastních karet, sestavováním taktiky svých odhozů a upjatým myšlením na svou hru, vedoucí k nejrychlejšímu ukončení a připsání si svých bodů.

     Vyspělý hráč se také projeví erudovaným komentářem hry, upřímným oceněním hry a komentářů druhých, než pouze jednotvárným a bezfantazijním odhazováním karet, byť by to vedlo k výhře.

 

     Každý hráč považuje za poctu, může-li vstoupit do hry jen pozorováním natož aktivní hrou.

     Pro každého hráče je největší pocta pozorovat počínání Mistrů či dokonce hrát Jebačku v jejich společnosti.

     Pro Mistra je rovněž pocta hrát ve společnosti Mistrů, největší úctu věnuje Prezidentovi Jebačky.

     Pro každého hráče, ale i Mistra je Prezident Jebačky vrcholnou osobností, osvícenou, moudrou a spravedlivou, kterou beze zbytku respektuje, uznává a ctí, plní jeho organizační a herní pokyny, řídí se jeho radami, poslouchá jeho příkazy.

     Prezident hry zastává tím nejlepším způsobem svou funkci, oceňuje pokoru, oddanost a poslušnost všech hráčů aniž by se nad ně povyšoval, je tolerantní k jejich nedokonalosti či jejich drobným pokleskům.

     Zásadně má Prezident pravdu v herních situacích, které jsou na hraně pravidel nebo jejich výklad je v pravidlech nejednoznačný anebo zcela chybí.  

     Vyspělí hráči, Mistři se vítají podáním ruky, po celou dobu soutěže udržují přátelskou atmosféru, na konci soutěže se rozloučí opět podáním ruky, oceněním a pochvalou hry druhého, poděkováním za hru, přáním si kvalitní hry i příště a všeho dobrého do další soutěže, na kterou se všichni upřímně těší.  

 

     K Jebačkovému stolu natož do herní společnosti Mistrů nepatří osobní výtky, narážky a napadání, zvýšený hlas !

     Už jen na náznaky provinění proti etickému kodexu může upozornit každý Mistr ( nikoliv každý hráč), skutečná provinění pak tvrdě postihuje Prezident.

     Dojde-li k vyhranění situace a sporu mezi všemi Mistry a Prezidentem hry, může být hra i na delší dobu zablokována. Řešení nabízí Prezident hry a volí mezi možností odstoupit ze své funkce nebo vystavit Jebačku KRIZI, která se nazývá Zlomený penis. Je to stav popření základních dogmat Jebačky, uvedených v horních odstavcích kodexu. Vyhlášením KRIZE se problém přesouvá většinou do osobní roviny a jeho vyřešení je málo pravděpodobné. 

Pro všechny zúčastněné ve sporu je pak nejlepší řešení se na delší dobu rozloučit od stolu a s časovým odstupem se případně pokusit nalézt novou platformu k eventuálnímu dalšímu setkávání, ale Jebačka to už asi nebude.