Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úpravy k 5.4.2008, před 2. kolem ligové soutěže

(vložte do knihy Jebačka)

 

1.Onanie.

Viz Pravidla. Onanie platí pro hru už tří hráčů ! O pořadí hráčů nerozhoduje los, ale nejdříve počet držených karet.

 

2. Mrdáč.

Viz předchozí úprava pravidel z 12/2007. Mrdáče může hrát pouze jeden hráč v každé jednotlivé hře, rozhoduje pořadí licitace.

 

3. Slepená kunda.

Je patová situace způsobená :

3.1. samotnou hrou, hláškami a figurami, jež nejdou skutečně z objektivních důvodů hry správně podle pravidel odehrát. Nízce pravděpodobné varianty, teoretické výpočty či náhody se rovněž hodnotí jako pat – Slepená kunda. Rozhodnutí je vždy a pouze na Prezidentovi hry !

3.2. neochotou hráčů hru zprůchodnit k plynulému odehrání, když hra stagnuje nebo je přímo destruktivní

 

Zdůvodnění : Hráč je povinen ctít základní myšlenku Jebačky, tedy především hrát, i když si tímto nemusí přímo výsledkově pomoci nebo i když může umožnit soupeři výsledkový úspěch

 

Slepenou kundu posuzuje a vyhlašuje pouze Prezident ! Ukončí předčasně probíhající hru, o výsledku hry a pořadí hráčů rozhodne počet držených karet v okamžiku vyhlášení SK, nerozhodne-li Prezident jinak.

 

4.Prosraná hra.

Kterýkoliv hráč může kdykoliv před hrou nebo v jejím průběhu i bez udání důvodu ze hry odstoupit. Tahle hra je pro něj vyhlášena jako „prosraná hra“ a hráč je po zbytek večera označen jako Sráč. Z Prosrané hry nedostane ani jeden bod. Ohlásil –li Sráč před zahájením této hry povinnost uhrát počtem her omezenou herní variantu nebo figuru, tato možnost se mu již počítá. Zasáhl-li Sráč během této hry přímo (např. Kurevník apod.) do počtu karet soupeřů (nikoliv běžnou hrou), pak se mu strhne navíc 5 bodů z jeho průběžného bodového zisku.

Situace posuzuje a hodnotí pouze Prezident hry.

 

5. Bodové ohodnocení správně odehraných kumulací hlášek, figur, variant a bonifikací.

Bodové ohodnocení správně odehraných kombinací je posuzováno ve prospěch dosažení co nejvyššího bodového zisku. Tedy, dle pravidel hry jsou hráčům po jednotlivých krocích body přičítány či násobeny a po skončené hře jsou k tomuto bodovému součtu připočteny body

za dosažené pořadí.

V nejednoznačných případech určí počet přičtených bodů hráčům Prezident.

 

6. Časová omezení.

Hráč, který je právě v herní akci, tedy okamžitě po odhozu či nabrání karty z balíku předchozího hráče, nesmí zdržovat hru. Týká se to především zdržování předběžnými odhady a propočty situací a variant, které mohou nastat po skončení herní akce tohoto hráče. Časový limit herní akce každého hráče je maximálně třicet sekund.

 

 

Výjimky jsou :

a)      před zahájením hry, kdy na promyšlení taktiky a licitace hráčů lze čekat „neomezeně dlouhou“  dobu

b)      avizuje –li hráč v herní akci možnost odehrání jedinečného, exkluzivního či složitého odhozu, který má šanci být zařazen do highlights nebo do Zlaté knihy Jebačky

Situace individuálně posuzuje a subjektivně hodnotí pouze Prezident.

 

Prezident hráče, který váhá s akcí a tímto brání plynulosti hry :

a)      napomene a vyzve k okamžitému dokončení herní akce

b)      vyzve hráče, aby odehrál akci dle základního principu Jebačky

c)      označí hráče za Sráče a vyloučí ho z aktuální hry

 

7. Hráč je povinen znát pravidla Jebačky.

Mistr Jebačky zná detailně i figury, hlášky a varianty hry a jejich obodování. Nepotřebuje radu ostatních ! Dotazy na znění pravidel může Prezident hodnotit jako zdržování plynulosti hry.

Jen ve výjímečných situacích , které jsou vyvolány jedinečnou, exkluzivní či extremně složitou herní situací, která by mohla být také zapsána do highlights nebo dokonce do Zlaté knihy Jebačky  (posoudí Prezident) může Prezident pozastavit hru a umožnit kolektivní diskuzi a řešení situace.

 

8. Hráč hraje jen takovou hru, kterou dle pravidel správně zná !

 

9. Funkce Prezidenta je všemi hráči respektována

Všichni hráči jsou podřízení rozhodování Prezidenta, jeho konečnému rozhodnutí a poslednímu slovu.

Respektují, že Prezidentovo rozhodnutí může být i subjektivní !

Prezident nemusí vždycky rozhodnout přísně logicky nebo přesně aritmeticky !